Groep 7

Afdrukken

In groep 7 zitten ongeveer 15 kinderen in de leeftijd van 10 – 12 jaar. 
Als we uit de kerkzaal vertrekken en naar beneden gaan, zingen we eerst met alle kinderen van groep 3 t/m 8 een aantal liederen tijdens de kinderlofprijs in de grote zaal.

Hierna gaan we naar onze eigen ruimte. Er is er tijd om  bij te praten. Wat heb je de afgelopen week meegemaakt? Was er iemand jarig? Zijn er leuke of juiste verdrietige dingen gebeurd? 

Daarna gaan we met elkaar aan de slag rondom een thema of een Bijbelverhaal. Soms wordt er een verhaal verteld, voorgelezen of lezen we met elkaar uit de Bijbel.
Bij groep 7 ligt de nadruk wat meer op het onderzoeken van de Bijbel en het in gesprek raken hierover. Wat staat er in de Bijbel? Wat betekent dit verhaal in de tijd waarin het zich afspeelt? Wat kunnen wij daarvan leren?
We proberen kinderen te boeien door verschillende werkvormen te kiezen rondom het thema, bijvoorbeeld een quiz, stellingen, gespreksvragen, sketches, etc. 

Dit jaar behandelen we de volgende onderwerpen: De Schepping, God wil Vrede, De onzichtbare Wereld en Gelijkenissen.

In elke les bidden we met elkaar. We informeren bij de kinderen naar gebedsonderwerpen en moedigen hen aan om ook zelf te bidden.

Iedere laatste zondag van de maand is er Kidstime, waarin groep 3 t/m 8 hun eigen programma hebben vanaf het begin van de dienst. 

We zien uit naar een goede tijd met elkaar waarin we van God en van elkaar mogen leren.

Teamleider: Maartje van der Grijn (tot en met december) en Sonja van Leeuwen (vanaf januari)

Copyright © Kerk van de Nazarener Dordrecht- Brug naar Jezus 
By Joomla 1.6 Templates and Simple WP Themes