Zorg voor de wereld

Afdrukken

'Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.' Micha 6:8 (NBV)

 
In de Bijbel vraagt God van ons mensen om te zien naar onze naasten, recht te doen en de weg te gaan van de Heer (zoals ook beschreven in bovenstaande bijbeltekst uit Micha). Vanuit die gedachte wil de commissie Zorg voor de Wereld haar activiteiten ontplooien maar boven alles een inspirerende en motiverende groep zijn voor de gehele gemeente. Zorg voor de Wereld kent een aantal onderdelen:
 
  1. Zorg voor de wereld: Praktijk
    Bij dit deel van zorg voor de wereld moet je vooral denken aan projecten in de omgeving van de kerk: hierbij kan je denken aan musiceren bij de detentieboot, bloemen brengen bij het Verpleeghuis Crabbehof, biljarten met jongeren uit de wijk en nog veel meer.
We proberen aandacht te vestigen op bestaande hulpverleningsorganisaties en hopen door middel van kleine projecten ons uit te strekken naar mensen die het minder goed hebben.
  1. Gebed voor de wereld
    Naast het werken en doen, zijn wij van mening dat gebed een belangrijke plaats inneemt in de manier waarop wij als christenen in deze wereld staan. Binnen Zorg voor de Wereld bestaat de taak voorbede voor de wereld (de wijk, de stad, het land en verder) op de orde van dienst te plaatsen. Iedereen uit de gemeente wordt gevraagd hierover te denken en kan gebedspunten aandragen via:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  .
Tevens hebben we 1x per maand een bidstond na de dienst waar iedereen van harte welkom is.
  1. Gebed voor de stad
    Stadsgebed Dordrecht werkt vanuit de opdracht “Zoekt de vrede voor de stad en bidt voor haar( Jer. 29:7). Als gemeente zijn wij aangesloten bij de gebedsmomenten die gezamenlijk worden georganiseerd.
Via posters, reflector, orde van dienst en mail nodigden wij mensen uit om met andere christenen mee te komen bidden voor onze stad, de wijk waarin u woont en waar onze kerk staat. Op de website:www.stadsgebeddordrecht.nl kunt u informatie bekijken over de gebedsmomenten.
Copyright © Kerk van de Nazarener Dordrecht- Brug naar Jezus 
By Joomla 1.6 Templates and Simple WP Themes