Wie wordt je als je volhardt?

Schriftgedeelte
Efeziërs 3:14-21
Copyright © Kerk van de Nazarener Dordrecht- Brug naar Jezus 
By Joomla 1.6 Templates and Simple WP Themes