Brug naar Jezus?

Afdrukken

Jezus zei: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. Johannes 14:6

Jezus is de weg voor ons naar onze Hemelse Vader.

Vandaar dat wij het belangrijk vinden om als kerk een brug naar Jezus te zijn.

Daarom is onze missie: Brug naar Jezus

We willen op verschillende manieren een brug naar Jezus zijn:
•    Door ons leven willen wij Jezus' liefde uitdelen aan de wereld om ons heen.
•    Door onze samenkomsten en activiteiten willen wij Jezus verkondigen.
•    Door ons onderwijs willen wij het leven en de woorden van Jezus’ leren.
•    Ook ons kerkgebouw is een Brug naar Jezus. De trap met de "rode loper" symboliseert
     de uitnodiging om naar Jezus te komen; een brug om "thuis te komen".

 Schilderij van Hannie Deventer (hanniedeventer.wordpress.com)

Copyright © Kerk van de Nazarener Dordrecht- Brug naar Jezus 
By Joomla 1.6 Templates and Simple WP Themes