Column: Ontkieming

Johannes 12:24
Wat Ik jullie zeg, is de waarheid: Een tarwekorrel moet in de aarde vallen en sterven; anders blijft het een tarwekorrel zonder meer.’

De columns die Hans en ik schrijven gaan over de dingen die ons bezighouden.

Met Pasen sprak ik over de opstanding. Jezus gaf als voorbeeld van de opstanding het sterven van een tarwekorrel, waardoor nieuw leven ontstaat.

Licht, water, temperatuursverandering en beweging doen een zaad ontkiemen.

Jezus is het Licht, zijn Geest geeft water en verwarmt en brengt mensen in beweging. Zo kun je de hele bijbel opnieuw lezen als het gaat over zaad en nieuw leven.

Maar deze week kreeg ik een nieuwe gedachte.

Zoals met een tarwekorrel, zo kan dit natuurlijk ook met onkruid. Ook onkruid kan water, licht, temperatuursverandering en beweging gebruiken om te groeien… We kunnen dat terug zien in de eeuwenoude strijd tussen het zaad van de mens en het zaad van de slang (Genesis 3:15).

In mijn tuin had/heb ik een verwoestend onkruid: zevenblad. Zeven is een bijbels getal, maar dit zevenblad wil je niet hebben in je tuin. Zelfs een klein verborgen worteltje is al genoeg om meterslange wortels te graven in je aarde.

De zonde is als onkruid. Als een zondige levensstijl flink gevoed wordt, kan het gaan wortelen in je leven. Maar het wordt niet gevoed door het licht van Jezus, maar vaak in het verborgene (Job 24:13-17). Het wordt niet door water van de Geest gevoed, maar door een leven van ongenoegen, geklaag en bitterheid, de bijbel noemt dit letterlijk: Mara (Exodus 15:23). Een zondige levensstijl wordt niet bewogen door de Geest, maar door het vlees (Galaten 5:19-22). Deze temperatuurverandering ontstaat niet door de Geest , maar door lust, jaloezie en boosheid.

Zo met de lente, hebben we een keuze hoe wij onze gedachten willen laten ontkiemen…  Wat helpt is dankbaarheid, dankt onder alle omstandigheden

 (1 Thessalonicenzen 5:18).

Michel Meeuws

Komende activiteiten

Kerkdienst
Datum 21-07-2024 10:30 - 12:00
Kerkdienst
28-07-2024 10:30 - 12:00
Kerkdienst
04-08-2024 10:30 - 12:00
Kerkdienst
11-08-2024 10:30 - 12:00
Kerkdienst
18-08-2024 10:30 - 12:00

Volledige kalender