• Brug naar Jezus

Brug naar Jezus

Onze missie is om een Brug naar Jezus te zijn en een voorbeeld voor de mensen in onze wijk, buurt en in de wereld buiten Nederland. 
Je bent van harte welkom tijdens onze diensten elke zondag om 10:30 uur aan de Talmaweg 121 te Dordrecht. Plan je route.

Colofon

Web redactie

...

Website ontwikkeling & ontwerp Joomla! template

...

Fotografie

...

Vragen

Voor vragen over de website van naam website: Zie de contact pagina.

Copyright

Naam klant sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots, met uitzondering van spiders t.b.v. het indexeren voor openbare zoekmachines. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.  

Komende activiteiten

16aug
16-08-2018 10:30 - 12:00
Inloop
18aug
18-08-2018 19:00 - 23:00
Tieners
19aug
19-08-2018 10:30 - 12:00
Eredienst
19aug
19-08-2018 18:00 - 23:00
Tieners
20aug
20-08-2018 19:00 - 20:00
Gebedstijd

Volledige kalender