• Wie zijn wij?

Column: Ongehoorzaamheid

Basisbijbel; Deuteronomium 1: 32,33a

Maar jullie wilden niet naar me luisteren. Jullie durfden niet op de Heer God te vertrouwen. Terwijl jullie toch wisten hoe goed Hij altijd voor jullie zorgde.

De columns die Hans en ik schrijven gaan over de dingen die ons bezighouden.

Afgelopen weekend was er de jaarlijkse districtsvergadering. Onze regioleider, Arthur Snijders behandelde zaterdagochtend de vraag: ‘Hoe kunnen christenen weer leren om stappen te durven zetten in geloof?’

Zondagmiddag was ik in Heidebeek bij Jeugd met een Opdracht, waar een vriendin van ons gezin werd uitgezegend voor 3 maanden DTS. Ik kreeg een kaartje in mijn hand met daarop een uitdagende tekst: Zending betekent 3 dingen: Of je gaat, of je zendt of je bent ongehoorzaam…

En met al deze gedachten en met het lezen van de bijbel in 2 jaar in ons gezin, werd in Deuteronomium 1 het hele boek Numeri nog eventjes door Mozes samengevat: ‘Door de ongehoorzaamheid van het volk, kon een hele generatie niet het beloofde land binnengaan…’

En dat terwijl… zij toch wisten hoe God altijd voor hen had gezorgd?

Kan dat – dat je weet dat God altijd voor je zorgt en dat je toch ongehoorzaam kan zijn? Dat je uiteindelijk niet het doel bereikt dat God in geloof voor jou voor ogen heeft?

Wat doet dat met het onderwerp: Discipelschap?

Michel

Ds. Michel Meeuws

Ds. Michel Meeuws is sinds 2010 verbonden aan de Kerk van de Nazarener Dordrecht. Daarvoor was hij predikant in de Hoeksche Waard, waar hij samen met een groep gezinnen een Kerk van de Nazarener heeft gestart.

Zijn persoonlijke visie voor de Kerk van de Nazarener Dordrecht is dat de kerk in Crabbehof zich mag blijven ontwikkelen als een netwerkkerk voor de Drechtsteden, met praktische hulp in de wijk Crabbehof en een groei naar verlangen onder de leden om Jezus te willen navolgen. De kerk in Reeland (Kruispunt Reeland die in 2014 is gestart) moet vooral haar missie kunnen blijven uitvoeren om Gods liefde zichtbaar te maken aan mensen die God niet kennen.

Ds. Hans Deventer

Ds. Hans Deventer is sinds 1985 lid van de Kerk van de Nazarener Dordrecht. In 2012 is hij kerkelijk werker geworden, in 2015 assistent predikant en sinds 2016 is hij beroepen als mede verantwoordelijk predikant.

Zijn persoonlijke visie voor de Kerk van de Nazarener Dordrecht is dat onze gemeente meer en meer een plaats mag worden waarin Christus zichtbaar wordt in de onderlinge relaties. Met andere woorden, dat de onvoorstelbare liefde van God de basis mag zijn voor onze persoonlijke en gezamenlijke identiteit.

Komende activiteiten

Tieners
Datum 08-08-2020 19:30 - 23:00
Eredienst
09-08-2020 10:30 - 12:00
Gebedstijd
10-08-2020 19:00 - 20:00
Tieners
15-08-2020 19:30 - 23:00
Eredienst
16-08-2020 10:30 - 12:00

Volledige kalender