• Wie zijn wij?

Column: Tegenslag in onze wereld

Kent u dat? Je bent ergens in gedachten mee bezig en opeens lees of hoor je het overal.

Dat heb ik nu met nadenken over de wereld waar we in leven. Hij wordt ook wel de postmoderne of postchristelijke wereld genoemd. “Post” betekent zo’n beetje “na”. Het zegt natuurlijk al veel als je de tijd waarin je leeft alleen maar kunt aanduiden met wat het niet meer is.

Dat brengt gelijk het kern probleem naar voren: wat is het dan wel?

We leven niet meer in de moderne tijd waarin we alles probeerden te vatten in regels en wetmatigheden. Want juist in de natuurkunde is duidelijk geworden dat hoe verder je je verdiept in de materie, hoe vager het wordt. Licht is zowel een deeltje als een golf. Dat zou volgens regels van de natuurkunde van de moderne tijd niet kunnen, maar het is dus wel zo. Het heeft een element van deconstructie in zich, het lijkt wel of alles wordt afgebroken.

En dat gebeurt in de rest van de wereld dus ook.

De landen die in de postmoderne wereld leven zien vooral afbraak van geloof en van oude normen en regels, zonder dat duidelijk is wat ervoor in de plaats komt. Iedereen moet het voortaan zelf maar uitzoeken, lijkt het wel.

Zo las ik dat daardoor juist onze tijd heel slecht is in het omgaan met tegenslag.

Daar waar je dat vroeger nog kon zien als karaktervormend, is het idee nu vooral dat tegenslag en lijden zinloos zijn, want ze belemmeren je streven naar geluk. En dat is toch wel zo’n beetje het hoogste? Als het goed voelt, is het toch ook goed? En andersom?

Jakobus schrijft doodleuk: “Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat (Jak 1:2)”.

In onze tijd ga je dan toch denken dat wie dat schrijft, niet helemaal spoort? Of zou het kunnen zijn dat wij degenen zijn die het spoor bijster zijn geraakt?

Dat beproeving even zo deel is van het leven als geluk? Dat we in beide God kunnen vinden? Jakobus zegt niet dat het een feest is. En al helemaal niet dat beproeving van God komt. Maar wel dat het ons karakter vormt en dat we zo het werkelijke Leven ontvangen. 

En dat is toch iets om minimaal over na te denken. Zelfs in de postmoderne wereld.

Hans Deventer

Ds. Michel Meeuws

Ds. Michel Meeuws is sinds 2010 verbonden aan de Kerk van de Nazarener Dordrecht. Daarvoor was hij predikant in de Hoeksche Waard, waar hij samen met een groep gezinnen een Kerk van de Nazarener heeft gestart.

Zijn persoonlijke visie voor de Kerk van de Nazarener Dordrecht is dat de kerk in Crabbehof zich mag blijven ontwikkelen als een netwerkkerk voor de Drechtsteden, met praktische hulp in de wijk Crabbehof en een groei naar verlangen onder de leden om Jezus te willen navolgen. De kerk in Reeland (Kruispunt Reeland die in 2014 is gestart) moet vooral haar missie kunnen blijven uitvoeren om Gods liefde zichtbaar te maken aan mensen die God niet kennen.

Ds. Hans Deventer

Ds. Hans Deventer is sinds 1985 lid van de Kerk van de Nazarener Dordrecht. In 2012 is hij kerkelijk werker geworden, in 2015 assistent predikant en sinds 2016 is hij beroepen als mede verantwoordelijk predikant.

Zijn persoonlijke visie voor de Kerk van de Nazarener Dordrecht is dat onze gemeente meer en meer een plaats mag worden waarin Christus zichtbaar wordt in de onderlinge relaties. Met andere woorden, dat de onvoorstelbare liefde van God de basis mag zijn voor onze persoonlijke en gezamenlijke identiteit.

Komende activiteiten

Tieners
Datum 06-06-2020 19:30 - 23:00
Eredienst
07-06-2020 10:30 - 12:00
Gebedstijd
08-06-2020 19:00 - 20:00
Tieners
13-06-2020 19:30 - 23:00
Eredienst
14-06-2020 10:30 - 12:00

Volledige kalender