• Wie zijn wij?

Column: Ontkieming

Johannes 12:24
Wat Ik jullie zeg, is de waarheid: Een tarwekorrel moet in de aarde vallen en sterven; anders blijft het een tarwekorrel zonder meer.’

De columns die Hans en ik schrijven gaan over de dingen die ons bezighouden.

Met Pasen sprak ik over de opstanding. Jezus gaf als voorbeeld van de opstanding het sterven van een tarwekorrel, waardoor nieuw leven ontstaat.

Licht, water, temperatuursverandering en beweging doen een zaad ontkiemen.

Jezus is het Licht, zijn Geest geeft water en verwarmt en brengt mensen in beweging. Zo kun je de hele bijbel opnieuw lezen als het gaat over zaad en nieuw leven.

Maar deze week kreeg ik een nieuwe gedachte.

Zoals met een tarwekorrel, zo kan dit natuurlijk ook met onkruid. Ook onkruid kan water, licht, temperatuursverandering en beweging gebruiken om te groeien… We kunnen dat terug zien in de eeuwenoude strijd tussen het zaad van de mens en het zaad van de slang (Genesis 3:15).

In mijn tuin had/heb ik een verwoestend onkruid: zevenblad. Zeven is een bijbels getal, maar dit zevenblad wil je niet hebben in je tuin. Zelfs een klein verborgen worteltje is al genoeg om meterslange wortels te graven in je aarde.

De zonde is als onkruid. Als een zondige levensstijl flink gevoed wordt, kan het gaan wortelen in je leven. Maar het wordt niet gevoed door het licht van Jezus, maar vaak in het verborgene (Job 24:13-17). Het wordt niet door water van de Geest gevoed, maar door een leven van ongenoegen, geklaag en bitterheid, de bijbel noemt dit letterlijk: Mara (Exodus 15:23). Een zondige levensstijl wordt niet bewogen door de Geest, maar door het vlees (Galaten 5:19-22). Deze temperatuurverandering ontstaat niet door de Geest , maar door lust, jaloezie en boosheid.

Zo met de lente, hebben we een keuze hoe wij onze gedachten willen laten ontkiemen…  Wat helpt is dankbaarheid, dankt onder alle omstandigheden

 (1 Thessalonicenzen 5:18).

Michel Meeuws

Ds. Michel Meeuws

Ds. Michel Meeuws is sinds 2010 verbonden aan de Kerk van de Nazarener Dordrecht. Daarvoor was hij predikant in de Hoeksche Waard, waar hij samen met een groep gezinnen een Kerk van de Nazarener heeft gestart.

Zijn persoonlijke visie voor de Kerk van de Nazarener Dordrecht is dat de kerk in Crabbehof zich mag blijven ontwikkelen als een netwerkkerk voor de Drechtsteden, met praktische hulp in de wijk Crabbehof en een groei naar verlangen onder de leden om Jezus te willen navolgen. De kerk in Reeland (Kruispunt Reeland die in 2014 is gestart) moet vooral haar missie kunnen blijven uitvoeren om Gods liefde zichtbaar te maken aan mensen die God niet kennen.

Ds. Hans Deventer

Ds. Hans Deventer is sinds 1985 lid van de Kerk van de Nazarener Dordrecht. In 2012 is hij kerkelijk werker geworden, in 2015 assistent predikant en sinds 2016 is hij beroepen als mede verantwoordelijk predikant.

Zijn persoonlijke visie voor de Kerk van de Nazarener Dordrecht is dat onze gemeente meer en meer een plaats mag worden waarin Christus zichtbaar wordt in de onderlinge relaties. Met andere woorden, dat de onvoorstelbare liefde van God de basis mag zijn voor onze persoonlijke en gezamenlijke identiteit.

Komende activiteiten

Tieners
Datum 08-08-2020 19:30 - 23:00
Eredienst
09-08-2020 10:30 - 12:00
Gebedstijd
10-08-2020 19:00 - 20:00
Tieners
15-08-2020 19:30 - 23:00
Eredienst
16-08-2020 10:30 - 12:00

Volledige kalender