• Wie zijn wij?

Column: Geloofsvragen

De Griekse filosoof Socrates heeft ooit gezegd: "Een niet gereflecteerd leven is niet waard geleefd te worden." En veel christenen door de eeuwen hebben dat aangevuld met, “Een niet gereflecteerd geloof is het niet waard om geloofd te worden”. Met andere woorden, het is van groot belang om na te denken over wat je gelooft en waarom je dat gelooft.

Nu kan het gelukkig bijna niet anders dan dat ook het Christelijk geloof vragen oproept. Alleen al de diverse kerkelijke stromingen geven aan dat die vragen ook nog eens op verschillende manieren worden beantwoord. Of in elk geval doet men daar pogingen toe.

De andere kant van het verhaal is natuurlijk dat niet alles in het Christelijk geloof te begrijpen is. Het idee dat God één is en desondanks dat ook Christus en de Heilige Geest God zijn, heeft nog nooit iemand goed uit kunnen leggen. We belijden het maar snappen het niet. Het is een mysterie. Dus dat element zal altijd bestaan, niet alles is te doorgronden.

Maar, ik ken niet veel mensen die ’s nachts wakker van liggen over de Drieëenheid. Vragen waar je wakker van ligt zijn van een andere orde. Welke keuze wil God dat ik maak? Ik geloof in Gods liefde, maar waarom is dit me dan overkomen? Ik heb mijn kinderen in het geloof opgevoed, maar ze geloven niet of nauwelijks. Wat heb ik verkeerd gedaan? Kan ik God vertrouwen dat het toch goed met ze komt? De Bijbel lijkt zich duidelijk uit te spreken tegen dit of dat, maar moet ik dat ook zo lezen? En wat voor gezag heeft zo’n oud boek eigenlijk nog? We leven toch in een hele andere tijd? En zo zijn er nog heel wat vragen.

Tussen 22 juli en 12 augustus wil ik een aantal van dat soort vragen in de diensten bespreken.

Heb je een vraag die je bezig houdt?

Geef die aan me door, misschien komt die in deze serie (of een andere keer) aan de orde.

Hans

Ds. Michel Meeuws

Ds. Michel Meeuws is sinds 2010 verbonden aan de Kerk van de Nazarener Dordrecht. Daarvoor was hij predikant in de Hoeksche Waard, waar hij samen met een groep gezinnen een Kerk van de Nazarener heeft gestart.

Zijn persoonlijke visie voor de Kerk van de Nazarener Dordrecht is dat de kerk in Crabbehof zich mag blijven ontwikkelen als een netwerkkerk voor de Drechtsteden, met praktische hulp in de wijk Crabbehof en een groei naar verlangen onder de leden om Jezus te willen navolgen. De kerk in Reeland (Kruispunt Reeland die in 2014 is gestart) moet vooral haar missie kunnen blijven uitvoeren om Gods liefde zichtbaar te maken aan mensen die God niet kennen.

Ds. Hans Deventer

Ds. Hans Deventer is sinds 1985 lid van de Kerk van de Nazarener Dordrecht. In 2012 is hij kerkelijk werker geworden, in 2015 assistent predikant en sinds 2016 is hij beroepen als mede verantwoordelijk predikant.

Zijn persoonlijke visie voor de Kerk van de Nazarener Dordrecht is dat onze gemeente meer en meer een plaats mag worden waarin Christus zichtbaar wordt in de onderlinge relaties. Met andere woorden, dat de onvoorstelbare liefde van God de basis mag zijn voor onze persoonlijke en gezamenlijke identiteit.

Komende activiteiten

Tieners
Datum 30-05-2020 19:30 - 23:00
Eredienst
31-05-2020 10:30 - 12:00
Gebedstijd
01-06-2020 19:00 - 20:00
Inloop
04-06-2020 10:30 - 12:00
Tieners
06-06-2020 19:30 - 23:00

Volledige kalender