• Wie zijn wij?

Waarom een Brug naar Jezus?

Jezus zei: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. Johannes 14:6

Deze Jezus willen wij bekendmaken en verkondigen.

Hem verkondigen wij… Kolossenzen 1:28

Als kerk willen wij een brug zijn naar Jezus want:

Jezus is het hoofd van het lichaam, de kerk. Kolossenzen 1:18

  • Wij mensen zijn de brug naar Jezus. Jezus’ liefde in ons leven willen we uitdelen aan de wereld om ons heen.
  • Onze samenkomsten en activiteiten zijn een brug naar Jezus. We hebben Jezus nodig in ons leven.
  • Het onderwijs is een brug naar Jezus. Vanuit de bijbel willen we Jezus beter leren kennen.
  • Het kerkgebouw is een brug naar Jezus. De trap met de ‘rode loper’ symboliseert de uitnodiging om naar Jezus te komen; een brug om ‘thuis te komen’.

Wat willen we bereiken?

We willen mensen uitdagen en toerusten om Christus gestalte te geven in hun leven, tot eer van God. We willen mensen binnen en buiten de kerk aanmoedigen om Jezus beter te leren kennen, ons aan Hem te spiegelen en Hem na te volgen.

Hoofd- en bijzaken

De Kerk van de Nazarener denkt vooral na over hoe je heel praktisch Jezus kunt navolgen op aarde, dit noemen we ook wel: heiliging. Vandaar dat deze kerk ook wel een heiligingskerk wordt genoemd. Er zijn echter heel veel geloofsonderwerpen waarover je van mening kunt verschillen. Vandaar dat wij als kerk zeggen dat we het niet over allerlei bijzaken eens hoeven te zijn, maar wel over de hoofdzaken.

Hoofdzaken zijn:
- Dat Jezus de Enige Weg is naar God de Vader.
- Dat je steeds meer mag gaan lijken op Jezus.
- Dat God Zijn Liefde aan ons geeft om aan anderen door te geven.

Als iemand God liefheeft met alles wat in hem of haar is en zijn naaste liefheeft als zichzelf, dan is het wat ons betreft niet nodig om over allerlei bijzaken te struikelen. Het is veel meer van belang elkaars mening te respecteren en elkaar te aanvaarden. Deze ‘eenheid in verscheidenheid’ is de basis voor ons ‘samenzijn’. Zo is er in onze kerk ruimte voor het dopen van volwassenen en het dopen of opdragen van kinderen. In onze gemeente komen mensen zonder kerkelijke achtergrond samen met mensen uit verschillende kerkelijke achtergronden.

Begrippen als genade, vrijheid, persoonlijke verantwoordelijkheid, liefde en aanvaarding staan centraal in onze doelstellingen, kerkdiensten en organisatie.

Komende activiteiten

Kerkdienst
Datum 21-07-2024 10:30 - 12:00
Kerkdienst
28-07-2024 10:30 - 12:00
Kerkdienst
04-08-2024 10:30 - 12:00
Kerkdienst
11-08-2024 10:30 - 12:00
Kerkdienst
18-08-2024 10:30 - 12:00

Volledige kalender